Giới thiệu

Đá Granite màu trắng

Đá Granite màu trắng

Đá Granite Amba White – GNK39

Đá Granite màu trắng

Đá Granite Aspin White – GNK14

Đá Granite màu trắng

Đá Granite Thunder White – GNK52

Đá Granite màu trắng

Đá Granite White ICE – GNK24