Trụ sở Tân Hoàng Minh

  • Địa chỉ: 24 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Tân Hoàng Minh Groups
  • Hạng mục: cung cấp và thi công đá tự nhiên
  • Khối lượng: 1500 m2
  • Tiến độ: 120 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *