Bamboo Sapa Hotel

  • Địa chỉ xây dựng: Số 18 Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
  • Hạng mục thi công: Thi công và hoàn thiện đá tự nhiên
  • Khối lượng: 1200 m2
  • Tiến độ: 70 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *