Apollo Bạc

1,722,000

Tên sản phẩm: Apollo Bạc

Quy Cách: 1200*2400*9

Công Nghệ Chế Tác: Mặt khô bóng

Số lượng vân liền nhau: Ba mặt xếp ngẫu nhiên

Diện tích một mặt: 2,88 ㎡

Trọng lượng: 22,50 kg/㎡

Danh mục:
Liên hệ: 0988 527 222