Cosmic – Terra Bruciata

Độ dày tiêu chuẩn: 6mm, 12mm, 20mm

Xuất xứ: Vasta Stone

Danh mục:
Liên hệ: 0988 527 222