Đá Granite Việt Nam GTN01 – Hồng Gia Lai

Khổ của tấm đá: Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size)

Độ dày tiêu chuẩn: 18 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Ứng dụng của đá: 

Liên hệ: 0988 527 222