Đá Granite Việt Nam GTN11 – Đá Sọc Dưa (Ynal Blue)

Khổ của tấm đá: Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size)

Độ dày tiêu chuẩn: 18 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ: 0988 527 222