Đá Onyx White Veins – ONX13

Khổ của tấm đá: Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1800×2600

Độ dày tiêu chuẩn: 18 mm

Xuất xứ: nhập khẩu

Liên hệ: 0988 527 222