Đá Quartz Aquamarine

Khổ của tấm đá: Kích thước tiêu chuẩn (Normal size) 1800×2600

Độ dày tiêu chuẩn: 18 mm

Xuất xứ: Nhập khẩu

Liên hệ: 0988 527 222