Apache Xanh Lam

1,671,000

Tên Hàng Hóa: Apache Xanh Lam

Mã sản phẩm: LG1224ZS940 – A LG1224ZS940 – B LG1224ZS940 – C LG1224ZS940 – D

Công nghệ chế tác: Mặt bóng

Quy cách: 1200x2400x9

Số lượng vân liền nhau: Bốn mặt đường vân liên tục trên  – dưới, trái – phải

Diện tích một mặt: 2,88 m2

Trọng lượng: 22,50 Kg/m2

Danh mục:
Liên hệ: 0988 527 222