TERRE – BEIGE

Tên sản phẩm: TERRE – BEIGE

Kích thước: 160×320

Hãng sản xuất: VASTA

Số face: 1 face – 9 color (1 hoa văn, 9 màu sắc để lựa chọn)

Độ dày: 6mm, 12mm, 20mm

Lưu ý: Đơn giá trên tính theo độ dày: 6mm

Liên hệ: 0988 527 222