SAHARA – NOIR

Tên sản phẩm: SAHARA NOIR

Kích thước: 160×320

Hãng sản xuất: VASTA

Số face: 3 face

Độ dày: 6mm, 12mm, 20mm

Lưu ý: Đơn giá trên tính theo độ dày: 6mm

Liên hệ: 0988 527 222