Pacista

Độ dày tiêu chuẩn: 6mm, 12mm, 20mm

Xuất xứ: Vasta Stone

 

Danh mục:
Liên hệ: 0988 527 222