Đá Vicostone BQ9441 COLD SPRING

7,100,000

Khổ của tấm đá: Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 144cm x 305cm (119” x 56”)

Độ dày tiêu chuẩn: 12mm (1/2”), 20mm (3/4”), 30mm (1 1/6”)

Bề mặt: Polished

Giá bán: 7.100.000 VNĐ/M2

Liên hệ: 0988 527 222