Dự án khách sạn Miếu Môn

Dự án khách sạn Miếu Môn được Nhà thầu thi công đá HSSTONE và chủ đầu tư bắt đầu khởi công vào đầu tháng 10 năm 2022 với mục tiêu mang sự tiện nghi, sang trọng xen thêm hơi thở của thiên nhiên vào dự án.

Tiến độ dự án khách sạn Miếu Môn ngày 28/10/2022

HS STONE đang bắt đầu thực hiện ốp lát đá tại khu vực mặt tiền, mặt đứng tòa nhà.

z3836364330919 9bd96d953bec8a6d0fde9fb4464d6266

z3836364533009 1aa0a987f916eba6ba6b49415dab3f17

z3836364614220 8982c886a7e747938651b8d8698e56d3

z3836364738003 108549f4ad0010a2ab8caecf205fe386

z3836364932739 b925b14f2053eabb8d008a3ce5c8d40d

z3836364960046 95597a9171c55dd59f58535d8999396f

z3836365152769 bbca72b049c1b5a5c6b34c8353dee7cf

z3836365212760 73f1061b09562abc83677d9c4cff21c2

z3836365227234 e1c66bf2b5d63eb87c9314ca7150e101

z3836365251792 5b48b4137a8f179b23ee35c16583cba7

z3836365258855 fc251945da675f05523097cf043ff368

Tiến độ dự án khách sạn Miếu Môn cập nhật ngày 21/11

HS STONE đang dần hoàn thành ốp lát đá mặt đứng bên ngoài dự án khách sạn Miếu Môn và đang thực hiện các hạng mục ốp lát đá tại các khu vực tiền sảnh, mặt tiền thang máy,….

z3891939398326 163da27bc5c6185511ab2479a1a6792f

z3891939403812 4335ca142fa537b7540ecda6f02a9348

z3891939413197 a9ef509175207ddc959c723bef2cb71b

z3891939416515 392185b97192d4a5a7459494ed1e0dbd

z3891939418482 ff16aaa53947802ecf9bed6bcbad4f23

z3891939427052 2d44f3fee2a8eaf8ca6d618ac5282730

z3891939434501 a7d85e884307ce813c0aa1b0bcaf3ff4

z3891939435265 9d2a9181f90e713818e944506dc7b6f3

z3891939440867 61b99d35a5c09abf8dc04afab1f453e2

z3891939447617 7babc20d6aa55d27d429a85bebe83d34

z3891939455526 628829b954aa2e3c84a5f016238fdc8d

z3891939458395 f5e526049b68328ca0117d276aefe515

z3891939461593 5ce5d20f7cb559b48b0391e3e337aa5c

z3891939475617 04af2c1c6023c290953521956b1e1966

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *